HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ GIÁO VIÊN TẠI IELTS THE TUTORS

Trong quá trình đào tạo tại IELTS The Tutors thì công việc đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của giáo viên được xem là hết sức quan trọng bởi việc đánh giá chất lượng sẽ giúp IELTS The Tutors ghi nhận công sức phấn đấu của giáo viên cũng để chỉ ra những hạn chế để khắc phục kịp thời.

 

Tại IELTS The Tutors việc đánh giá chất lượng giảng dạy của giáo viên được thực hiện xuyên suốt các buổi học và thống kê định kì hàng tháng bằng mã QR code được dán tại toàn bộ các lớp học để thuận tiện cho học gửi đánh giá về chất lượng của buổi học.

Mục đích của việc học viên được phản hồi chất lượng giảng dạy 

  1. Giúp giáo viên tự đánh giá từ đó xây dựng kế hoạch rèn luyện phẩm chất nghề nghiệp và nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ. 
  2. Làm cơ sở để IELTS The Tutors đánh giá, xếp loại năng lực nghề nghiệp giáo viên từ đó xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng phát triển năng lực nghề nghiệp của giáo viên thường xuyên, liên tục.
  3. Làm cơ sở để IELTS The Tutors nghiên cứu, xây dựng và thực hiện chế độ, chính sách phù hợp cho học viên
  4. Căn cứ vào các phản hồi khách quan giúp học viên an tâm với chất lượng đào tạo tại IELTS The Tutors.

Quy trình đánh giá giáo viên tại IELTS The Tutors

Bước 1: Học viên tự đánh giá, phản hồi chất lượng thông qua các QR code được dán tại trên bàn học hoặc link đánh giá trực tuyến trong các nhóm học tập kín của lớp học

Bước 2: IELTS The Tutors sẽ tổ chức cuộc họp để nhận xét, đánh giá giáo viên

Trong cuộc họp, Ban lãnh đạo sẽ phản hồi về  kết quả đánh giá của học viên từ đó đưa ra các quyết định nhằm cải thiện chất lượng đào đạo.

Bước 4: Xem xét, quyết định đánh giá, xếp loại chất lượng giáo viên.

Bước 5: Thông báo bằng văn bản cho giáo viên biết về kết quả đánh giá, xếp loại đồng khen thưởng các giáo viên xuất sắc.

Việc đánh giá chất lượng đào tạo được thực hiện nghiêm ngặt là căn cứ IELTS The Tutirs để xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên giỏi, từ đó giúp người học có trải nghiệm học tập hài lòng nhất.