Khóa Elite (6.5-7.0)

Dành cho các bạn có nền tảng 6.0 mong muốn đạt overall 7.0

Đăng ký khoá học

Nội dung khoá học

  Đối tượng giảng dạy

1. Bạn muốn nâng cao band điểm của cả 4 kỹ năng, hướng đến band 7.0.

2. Bạn muốn cải thiện tư duy chủ động và phát triển trình độ Tiếng Anh lên mức độ chuyên sâu.

3. Bạn muốn củng cố và phát huy năng lực tiếp cận và giải đề thi thật.

4. Bạn vẫn mắc nhiều lỗi sai đáng tiếc bị kéo điểm của cả 4 kỹ năng.

  Tổng thời gian học

Độ dài: 2.5 tháng (60 giờ)

Thời gian phân bổ: 50% (30 giờ) cho Listening/Reading và 50% (30 giờ) cho Writing/Speaking

  Đầu ra khoá học

 Đạt ít nhất 35/40 câu đúng trong bài thi Listening & Reading.

 Viết được các cấu trúc phức tạp và sử dụng nhiều từ vựng đạt điểm cao hơn.

 Thuần thục các phương pháp hạn chế 18 lỗi sai để bảo toàn điểm Writing.

 Trả lời trôi chảy và tự tin đa dạng phong phú các đề dự đoán có xác suất ra thi cao theo quý.

 Tối ưu điểm Speaking thông qua sự hiểu tường tận sự khác nhau giữa câu trả lời band thấp và band cao.

 Được luyện tập thường xuyên hàng tuần, chấm chữa ít nhất 24 bài Writing và Speaking cùng nhận nhận xét cải thiện điểm số.

icon

100% giáo viên IELTS The tutors

8.0 IELTS trở lên