Khóa Diamond (4.0-5.0)

Đăng ký khoá học

Nội dung khoá học

Listening

mục tiêu

Reading

mục tiêu

Writing

mục tiêu

Speaking

mục tiêu

  Đối tượng giảng dạy

1. Bạn đã nắm vững cấu trúc bài thi IELTS nhưng vẫn chưa thể tối ưu hoá xử lý một bài thi Nghe/Đọc hoàn chỉnh.

2. Bạn vẫn thường mắc các lỗi sai và bị gài bẫy trong đề thi.

3. Bạn cảm thấy lúng túng khi xử lý các dạng đề Writing vì không thể so sánh, lọc số liệu hay lên layout bài nhanh.

4. Bạn chưa thể thực hiện bài thi Speaking trôi chảy hoàn chỉnh, tự tin và mạch lạc.

  Tổng thời gian học

Độ dài: 2.5 tháng (60 giờ)

Thời gian phân bổ:

50% thời lượng cho Listening/Reading

50% thời lượng cho Writing/Speaking

  Đầu ra khoá học

1. Đạt ít nhất 27/40 trong bài thi Listening và Reading.

2. Vững kỹ năng hoàn thành toàn diện một bài thi Nghe và Đọc.

3. Thành thạo kỹ năng Quản lý và phân bổ thời gian trong khi Nghe và Đọc.

4. Mở rộng và nắm ít nhất 2000 từ vựng mới. 

5. Vững các cấu trúc so sánh và miêu tả xu hướng.

6. Viết hoàn chỉnh các dạng biểu đồ đường, cột, tròn và bảng trong giới hạn thời gian.

7. Biết cách tư duy phân tích khai triển ý và hạn chế 24 lỗi ngữ pháp kéo điểm thường gặp.

8. Phát âm tốt, nói trôi chảy và tự tin 25 chủ đề Speaking Part 1 và 2

9. Biết cách trả lời 8 chủ đề quen thuộc trong Speaking Part 3.

icon

100% giáo viên IELTS The tutors

8.0 IELTS trở lên