icon

Thảo Như

Thảo Như

Thảo Như

Thảo Như

Thảo Như

Thảo Như

Lịch học tháng 10 muôn
vàn ưu đãi !

  Học 2 - đóng tiền 1

  Gia sư 1:1 hỗ trợ luyện vững căn bản

  Gói HỌC BỔNG trị giá hơn 12.000.000 đồng

*Ưu đãi chỉ dành riêng khi đăng ký lộ trình

  Xây dựng lộ trình học
icon icon

Thời gian còn lại

02
:
59
:
59

Thảo Như

Thảo Như

Thảo Như

Thảo Như

Thảo Như

Thảo Như

Lịch khai giảng

Tất cả các khóa học tại IELTS The Tutors đều được đảm bảo đầu ra và bạn có thể
tìm kiếm lịch học và lớp học phù hợp nhất với bạn.

Lớp Ngày khai giảng Thời gian học Đăng ký
Khoá Prime (0-2.0)
PRIME2202 22/02/2024 Thứ 3-5-7 (19h30-21h30) Đăng ký ngay
PRIME0403 04/03/2024 Thứ 2-4-6 19h30-21h30 Đăng ký ngay
PRIME0703 07/03/2024 Thứ 3-5-7 17h30-19h30 Đăng ký ngay
Khoá Gold (2.0-3.0)
GOLD2302 23/02/2024 Thứ 2-4-6 (17h30-19g30) Đăng ký ngay
GOLD1203 12/03/2024 Thứ 3-5-7 19h30-21h30 Đăng ký ngay
GOLD2503 25/03/2024 Thứ 2-4-6 17h30-19g30 Đăng ký ngay
Khóa Platinum (3.0-4.0)
PLA2002 01/01/1970 Thứ 3-5 (18h-21h) Đăng ký ngay
PLA2402 24/02/2024 Thứ 7- Chủ nhật (9h-12h) Đăng ký ngay
PLA0503 05/03/2024 Thứ 3-5-7 19h30-21g30 Đăng ký ngay
PLA2203 22/03/2024 Thứ 2-4-6 17h30-19g30 Đăng ký ngay
Khóa Diamond (4.0-5.0)
DIA0909 01/01/2024 Đăng ký ngay
DIAMOND2102 21/02/2024 Thứ 4-6 (18h-21h) Đăng ký ngay
DIA2003 20/03/2024 Thứ 2-4-6 17h30-19g30 Đăng ký ngay
DIA3003 30/03/2024 Thứ 3-5-7 19h30-21g30 Đăng ký ngay
Khoá Master (5.0-6.0)
MAS2402 24/02/2024 Thứ 7-Chủ Nhật (14h-17h) Đăng ký ngay
MAS2502 25/02/2024 Thứ 7- Chủ Nhật (18h-21h) Đăng ký ngay
MAS2802 28/02/2024 Thứ 2-4-6 (19h30-21h30) Đăng ký ngay
MAS2703 27/03/2024 Thứ 2-4-6 17h30-19g30 Đăng ký ngay
Khóa Elite (6.5-7.0)
ELITE0903 09/03/2024 Thứ 7 - Chủ Nhật 18h-21h Đăng ký ngay
ELITE2503 25/03/2024 T2-4-6 19g30-21g30 Đăng ký ngay
ELITE2803 28/03/2024 Thứ 3-5 18h-21h Đăng ký ngay

Học IELTS Chất Lượng Cao
Tinh Gọn - Hiệu Quả

  Mình cần tư vấn