icon
icon
icon icon icon

Kiểm tra đầu vào tại
IELTS The Tutors


Hãy chọn một đề kiểm tra phù hợp với bạn để đánh giá đúng
năng lực của mình nhé !

Chọn đề kiểm tra

IELTS PLACEMENT MINI TEST

Thời gian làm bài 30

Bài thi rút gọn được chia làm 4 phần với tổng cộng 20 câu hỏi, dành cho những bạn có nền tảng cơ bản trở xuống, chưa làm quen với IELTS:

* Phần 1 - Grammar: 10 câu

* Phần 2 - Vocab: 10 câu

* Phần 3 - Reading: 5 câu

* Phần 4 - Writing: 5 câu

Bạn sẽ cần dành ra 30 PHÚT để hoàn thành toàn bộ bài thi. Sẽ không có thời gian nghỉ giữa các phần.

IELTS PLACEMENT TEST (FULL)

Thời gian làm bài 210

Bài thi được chia làm bốn kỹ năng:

* Listening: 40 câu

* Reading: 40 câu

* Writing: 2 phần

* Speaking: 3 phần

Bạn sẽ cần dành ra 200 PHÚT để hoàn thành toàn bộ bài thi. Sẽ không có thời gian nghỉ giữa các phần.