icon

Hướng dẫn làm bài

icon

Hướng dẫn làm bài test

Bài thi rút gọn được chia làm 4 phần với tổng cộng 20 câu hỏi, dành cho những bạn có nền tảng cơ bản trở xuống, chưa làm quen với IELTS:

* Phần 1 - Grammar: 10 câu

* Phần 2 - Vocab: 10 câu

* Phần 3 - Reading: 5 câu

* Phần 4 - Writing: 5 câu

Bạn sẽ cần dành ra 30 PHÚT để hoàn thành toàn bộ bài thi. Sẽ không có thời gian nghỉ giữa các phần.

Grammar

5 phút 10 câu
Bắt đầu làm bài
Grammar

Grammar

5 phút 10 câu

Vocab

10 phút 10 câu
Bắt đầu làm bài
Vocab

Vocabulary

10 phút 10 câu

Reading

5 phút 5 câu
Bắt đầu làm bài
Reading

Reading

5 phút 5 câu

Writing

5 phút 5 câu
Bắt đầu làm bài
Writing

Writing

5 phút 5 câu

Chúc các bạn hoàn thành thật tốt!