Khoá Prime (0-2.0)

2 tháng - 6 tuần - 36 giờ

Đăng ký khoá học
  • 36 giờ học trực tiếp với Giáo viên 8.0+
  • 06 buổi WOW 1 kèm 1 bổ trợ hàng tuần
  • Sỉ số lớp siêu lý tưởng 5 kèm 1
  • Hợp đồng cam kết đầu ra trọn đời
  • Hệ thống đánh giá Giáo viên mỗi buổi học
  • Tặng Bộ học cụ và giáo trình trị giá 1,400,000
  • Tài khoản truy cập không giới hạn kho tài liệu và ngân hàng đề thi 1 năm
  • Ưu đãi đăng ký thi IELTS tại BC & IDP 4,500,000
  • Phương pháp học tập độc quyền Popsicle

Nội dung khoá học

Week 1: Hobbies & Accommodation

mục tiêu

Week 2: Sports & Leisure activities

mục tiêu

Week 3: Holidays

mục tiêu

Week 4: Food & Ingredients

mục tiêu

Week 5: Transport places in your town

mục tiêu

Week 6: Work/Study & Health/Relaxation

mục tiêu

  Đối tượng giảng dạy

1. Bạn mất gốc, không có kiến thức cơ bản hoặc có trình độ Tiếng Anh thấp.

2. Bạn muốn cải thiện Tiếng Anh Giao tiếp tương đương trình độ A1

3. Bạn phát âm còn kém với vốn từ vựng hạn chế

  Tổng thời gian học

⦿ Độ dài: 1.5 tháng (36 giờ)

 ⦿ Thời gian phân bổ:

25% thời lượng cho Vocab/Grammar

25% thời lượng cho Listening/Reading

50% thời lượng cho Speaking/Pronunciation

  Đầu ra khoá học

⦿ Vocab/Grammar: Học và thực hành sử dụng nhuần nhuyễn từ vựng A1-A2 của 8 chủ đề phổ biến nhất trong IELTS (Family, Friends, Sports, Holidays, Health, Hobbies, Transports...). Áp dụng được các cấu trúc cơ bản, thì hiện tại và quá khứ, động từ khiếm khuyết vào câu nói

⦿ Listening/Reading: Kiến thức Grammar và Vocab trong khoá Prime sẽ thuần thục thông qua tiếp cận bước đầu phương pháp xử lý các dạng bài nền tảng của IELTS: Điền từ, Đọc/Nghe để trích xuất các thông tin phụ/chính, True/False/Not Given, trắc nghiệm...

⦿ Speaking/Pronunciation: Thực hành phản xạ và nói tự tin với các chủ điểm giao tiếp thường gặp nhất hằng ngày và trong môi trường học thuật. Ngoài ra, học viên biết cách phát âm nguyên âm, phụ âm, trọng âm, âm đuôi và nối âm.

icon

100% giáo viên IELTS The tutors

8.0 IELTS trở lên