Khoá Gold (2.0-3.0)

Những bạn có nền tảng tiếng Anh sơ cấp muốn củng cố kiến thức ngữ pháp, trau dồi từ vựng học thuật, rèn luyện kỹ năng nghe đọc cơ bản để chuẩn bị học IELTS

Đăng ký khoá học

Nội dung khoá học

  Đối tượng giảng dạy

1. Bạn đã có kiến thức cơ bản về Tiếng Anh nhưng vốn từ vựng và ngữ pháp còn hạn chế.

2. Bạn muốn cải thiện Tiếng Anh giao tiếp tương đương trình độ A2.

3. Bạn muốn lấy lại nền tảng vững chắc tạo tiền đề cho các kỳ thi IELTS Academic/General.

  Tổng thời gian học

Độ dài: 2 tháng (48 giờ)

Thời gian phân bổ: 55% (28 giờ) cho Vocab/Grammar và 45% (20 giờ) cho Listening/Reading

  Đầu ra khoá học

 Tăng cường từ vựng, collocations, idioms và phrasal verb qua 7 chủ đề phổ biến trong IELTS.

 Tiếp cận bảng 1000 từ đồng nghĩa, trái nghĩa và các từ có xu hướng đi chung với nhau.

Hiểu và áp dụng tất cả các thì, đặt các câu đơn giản và phức tạp nhiều mệnh đề.

Nhuần nhuyễn các câu điều kiện, mệnh đề quan hệ, đảo ngữ và các từ nối tăng tính mạch lạc.

 Biết cách nghe số, chữ cái, ngày tháng và take note các từ quan trọng khi nghe.

Biết cách xác định phân đoạn gây nhiễu trong bài nghe và chọn đáp án chính xác hơn.

 Biết cách xác định nhanh các từ khoá trong câu hỏi và đọc lướt đến vị trí cần tìm đáp án.

Biết cách đọc hiểu một đoạn văn và đoán nghĩa các từ vựng gây khó hiểu.

icon

100% giáo viên IELTS The tutors

8.0 IELTS trở lên