Khóa Master + (6.0-6.5)

Dành cho các bạn có nền tảng 6.0 mong muốn đạt overall 6.5

Đăng ký khoá học

Nội dung khoá học

Listening

mục tiêu

Reading

mục tiêu

Writing

mục tiêu

Speaking

mục tiêu

  Đối tượng giảng dạy

1. Bạn muốn nâng cao band điểm của cả 4 kỹ năng.

2. Bạn muốn phát triển trình độ Tiếng Anh lên mức độ cao hơn.

3. Bạn thiếu kinh nghiệm cọ xát với các đề thi IELTS thật.

4. Bạn chưa luyện thường xuyên hoặc chưa được chấm chữa nhiều hai kỹ năng Viết/Nói.

  Tổng thời gian học

Độ dài: 2.5 tháng (60 giờ)

Thời gian phân bổ: 50% (30 giờ) cho Listening/Reading và 50% (30 giờ) cho Writing/Speaking

  Đầu ra khoá học

 Đạt ít nhất 35/40 câu đúng trong bài thi Listening & Reading.

 Biết và hạn chế mắc 24 lỗi sai thường gặp trong IELTS khi viết và nói.

 Hệ thống cấu trúc và viết được hoàn chỉnh tất cả 8 dạng bài trong Writing Task 1 (Biểu đồ số liệu, Map và Process) dưới giới hạn thời gian.

 Hệ thống và viết được hoàn chỉnh tất cả 3 dạng bài trong Writing Task 2 (Opinion, Discuss & Two-Part Essay) dưới giới hạn thời gian.

 Phản xạ nhanh với câu hỏi của giám khảo trong bài thi Speaking.

 Nắm được các Vocabs, Collocations, Idioms và Phrasal Verbs nâng cao ghi điểm.

 Biết cách hệ thống, gộp 25 đề Speaking Part 1, 50 đề Part 2 và 50 đề Part 3 có khả năng cao ra trong quý (Cập nhật thường xuyên).

icon

100% giáo viên IELTS The tutors

8.0 IELTS trở lên