Cam kết đầu ra

I. Sứ mệnh hợp đồng:

Trong nỗ lực không chỉ mang đến sự an tâm cho Quý phụ huynh và học viên khi lựa chọn trung tâm mà còn để thông tin minh bạch và giải quyết tâm lý lo âu trước trong phòng thi cho học viên, bất kỳ học viên nào của trung tâm IELTS The Tutors đều được bảo đảm quyền lợi bằng Hợp đồng cam kết đầu ra - Hỗ trợ học lại miễn phí.

 

II. Nghĩa vụ và trách nhiệm của Trung tâm IELTS The Tutors (Bên A):

a) Hỗ trợ đào tạo toàn diện 4 kĩ năng chuẩn bị cho kì thi IELTS theo số giờ quy định nhất trí với Bên B;

b) Hỗ trợ đăng ký thi IELTS cho Bên B với lệ phí thi ưu đãi đối tác là 4,500,000 VND (giá gốc 4,750,000 VND tại IDP và BC);

c) Hỗ trợ nguồn tài liệu chuẩn theo định dạng cấu trúc bài thi IELTS và nguồn tư liệu tham khảo khác do Bên A sưu tập cho Bên B có liên quan đến kì thì IELTS nhằm mục đích ôn tập;

d) Cung cấp đầy đủ các hóa đơn tài chính khi Bên B yêu cầu;

e) Báo cáo tiến độ và quá trình học tập để phụ huynh học viên và học viên nắm bắt tình hình cụ thể và kịp thời;

f) Hỗ trợ tái ôn luyện kết quả đầu ra theo như thỏa thuận nếu không đạt mục tiêu của khóa học với Bên B như đã được nêu trong hợp đồng.

 

III. Nghĩa vụ và trách nhiệm của Quý phụ huynh và học viên (Bên B): 

a) Hoàn tất các khoản thu tài chính đúng hạn như thỏa thuận với Bên A;

b) Phối hợp với Bên A tham gia đầy đủ thời lượng hỗ trợ đào tạo quy định và hoàn tất các kì thi;

c) Thực hiện nghĩa vụ học tập và rèn luyện trong và sau giờ học đúng theo lộ trình và người giảng dạy đề ra. (Tối thiểu 95% số lượng bài tập được giao);

d) Luôn đảm bảo tính chuyên cần bằng cách tham dự đầy đủ và nghiêm túc trong suốt thời lượng học. (Tối thiểu 90% lộ trình học);

e) Tham dự đầy đủ các buổi test đánh giá chất lượng khóa học (Gồm 2 bài giữa kỳ và cuối kỳ).

 

IV. Cam kết và Quyền lợi: 

a) Hỗ trợ cam kết đầu ra với điểm thi từ bài thi thật được công nhận bởi hai Hội đồng Khảo thí IELTS tại Việt Nam (British Council và IDP);

b) Cam kết đạt điểm quy định cho từng lớp. Miễn phí tái đào tạo khi thi không đạt kết quả mong muốn ban đầu. 

Chúc quý học viên có kết quả học tập thật tốt và hoàn thành mục tiêu.
Trân trọng cảm ơn !