Phương pháp học Popsicle

Phương pháp học tập hiệu quả luôn đưa chúng ta tới thành công bằng con đường ngắn và nhanh nhất. Chính vì vậy để có được phương pháp học IELTS hiệu quả nhất, IELTS The Tutors đã nghiên cứu và đưa ra phương pháp POPSICLE để giúp học viên học đơn giản và hiệu quả hơn.

1. Phương pháp POPSICLE là gì?

Prepare: chuẩn bị nền tảng

Organize: hệ thống hoá kiến thức

Progress: tiến bộ theo từng giai đoạn

Synthesize: kết nối các kiến thức với kỹ thuật làm bài

Integrate: ứng dụng vào thực hành

Confirm: kiểm tra lại bài làm

Leverage: tạo đòn bẩy tăng band

Enjoy: tận hưởng quá trình học hứng thú

POPSICLE Method: A Sweet Journey to Success in IELTS!

Unwrap the Myth: Learning IELTS isn’t hard; it’s a journey of discovery! IELTS THE TUTORS start by unwrapping the myth that IELTS is daunting with complicated grammar and vocabulary. Think of it as peeling away the layers of misleading information to reveal the sweet core of knowledge.

2. Ý nghĩa của phương pháp POPSICLE 

Lột vỏ kem: Gỡ bỏ những quan điểm sai về việc học IELTS: Học IELTS không hề khó, đó là một hành trình khám phá! IELTS THE TUTORS sẽ loại bỏ suy nghĩ rằng IELTS thật đáng sợ với ngữ pháp và từ vựng phức tạp. Giáo viên của IELTS THE TUTORS sẽ bóc tách từng lớp thông tin sai lệch để lộ ra phần cốt lõi ngọt ngào của kiến thức.

Savor Layer by Layer: IELTS THE TUTORS can help you dive into learning like savoring a popsicle – from the tantalizing outer layer to the rich, rewarding core. We guide you through a delightful journey from the basics to advanced concepts, ensuring you relish every bit of knowledge without feeling overwhelmed.

Ăn từng lớp kem: IELTS THE TUTORS giúp bạn đắm mình vào việc học giống như thưởng thức một cây kem – từ lớp bên ngoài hấp dẫn đến phần lõi phong phú, bổ ích. Giáo trình của IELTS THE TUTORS hướng dẫn bạn đi qua một hành trình thú vị từ những kiến thức cơ bản đến nâng cao, đảm bảo bạn tận hưởng từng chút kiến thức mà không cảm thấy quá tải. 

Discover the Hidden Reward: Just as a surprise message awaits inside a popsicle stick, our method leads you to your desired band score. Each lesson brings you closer to uncovering the engraved rewards of your hard work – your achievable IELTS band 8 and above!

Tìm thấy giải thưởng khắc trên que kem: Giống như một thông điệp bất ngờ chờ đợi bên trong một que kem, phương pháp của IELTS THE TUTORS dẫn bạn đến điểm số bạn mong muốn. Mỗi bài học đưa bạn đến gần hơn với việc khám phá những phần thưởng xứng đáng cho sự nỗ lực của bạn – IELTS 8 “chấm” trở lên trong tầm tay!

Bên trên là phương pháp Popsicle do IELTS The Tutors giúp bạn học IELTS hiệu quả. Hãy tham gia khoá học tại IELTS The Tutors để trải nghiệm phương pháp độc đáo này và chinh phục IELTS sớm nhất nhé!