RA MẮT CUỐN SPEAKING FORECAST QUÝ 1/2024

IELTS The Tutors biết là có không ít bạn đang phải loay hoay, xoay sở với Speaking đã lâu, rồi chưa tìm được hướng ôn luyện phù hợp khiến cho điểm bị tắc, bị chững lại một thời gian. Vậy nên IELTS The Tutors đã biên soạn tài liệu Speaking Forecast độc quyền trọng tâm để giúp các bạn luyện tăng cường và “boost skill” speaking. Trong cuốn Speaking forecast có đủ 50 topic đủ 3 Part 100% sẽ ra thi và 20 topic có khả năng ra thi cao trong quý 1/2024 kèm bài mẫu hướng dẫn chuyên sâu nâng cấp từ vựng.

Topics 100% sẽ được hỏi trong bài thi speaking
Topic 1: Study
Topic 2: Work
Topic 3: Major
Topic 4: Home (The area you live in)
Topic 5: Hometown (Countryside/City)

Topics mới sẽ ra thi cho đến đến tháng 08/2024
Topic 6: Sunglasses
Topic 7: Feeling bored
Topic 8: Colours
Topic 9: Collecting Things
Topic 10: Memory
Topic 11: Losing Things
Topic 12: Video Games
Topic 13: Crowded Places
Topic 14: Advertisements/Commercials
Topic 15: Cakes and Other Sweet Things
Topic 16: Money
Topic 17: Social Media
Topic 18: Singing
Topic 19: News
Topic 20: Neighbours and Neighbourhood

Chúc bạn học tốt!