Grammar: Foundation for IELTS

Khóa học ngữ pháp tiếng Anh cơ bản là một khóa học toàn diện, giúp học viên nắm vững các kiến thức ngữ pháp tiếng Anh cơ bản, áp dụng đa dạng các loại thì và cấu trúc trong bài thi IELTS.

Đăng ký khoá học

Nội dung khoá học

Grammar

mục tiêu

  Đối tượng giảng dạy

Khóa học được thiết kế dành cho các đối tượng sau:

  • Học viên mới bắt đầu học tiếng Anh
  • Học viên đã học tiếng Anh nhưng ngữ pháp còn chưa vững
  • Học viên muốn cải thiện khả năng giao tiếp tiếng Anh

Khóa học được giảng dạy bởi giảng viên giàu kinh nghiệm, có chuyên môn cao về tiếng Anh. Giảng viên sử dụng phương pháp giảng dạy trực quan, sinh động, giúp học viên dễ dàng tiếp thu kiến thức.

  Tổng thời gian học

Độ dài: 8 video (160 phút)

Thời gian phân bổ: 30% lý thuyết và 70% thực hành

  Đầu ra khoá học

1. Nắm vững các kiến thức ngữ pháp tiếng Anh cơ bản

2. Sử dụng ngữ pháp tiếng Anh một cách chính xác

3. Cải thiện khả năng giao tiếp tiếng Anh

icon

100% giáo viên IELTS The tutors

8.0 IELTS trở lên