Khóa Platinum (3.0-4.0)

Khoá nền tảng IELTS, cung cấp chiến lược tiếp cận giải tất cả dạng đề trong IELTS.

Đăng ký khoá học

Nội dung khoá học

Week 1

mục tiêu

Week 2

mục tiêu

Week 3

mục tiêu

Week 4

mục tiêu

Week 5

mục tiêu

Week 6

mục tiêu

Week 7

mục tiêu

Week 8

mục tiêu

Week 9

mục tiêu

Week 10

mục tiêu

  Đối tượng giảng dạy

1. Bạn đã có kiến thức nền tảng vững về Tiếng Anh và vốn từ vựng học thuật ở mức trung bình nhưng chưa thể áp dụng trôi chảy vào các bài nói hoặc viết.

2. Bạn mới bắt đầu con đường chinh phục IELTS, mới tìm hiểu về đề thi IELTS.

3. Bạn chỉ biết sơ, chưa nắm vững cấu trúc đề thi và cách xử lý hiệu quả 1 đề thi IELTS. 

  Tổng thời gian học

Độ dài: 2.5 tháng (60 giờ)

Thời gian phân bổ:

75% thời lượng cho Listening/Reading

25% thời lượng cho Writing/Speaking

  Đầu ra khoá học

1. Đạt ít nhất 16/40 trong bài thi Listening và Reading.

2. Phương pháp xử lý tất cả dạng bài phổ biến kỹ năng Nghe và Đọc. 

3. Phát triển kỹ năng Gạch chân từ khoá và kỹ năng đoán nghĩa từ vựng phức tạp.

4. Biết cách quản lý và phân bổ thời gian hợp lí giữa các bài Nghe và Đọc.

5. Hiểu tổng quan cấu trúc đề thi kỹ năng Writing và 4 tiêu chí chấm bài của giám khảo.

6. Viết thuần thục các dạng Biểu đồ số liệu sử dụng 5 cấu trúc đơn và 2 cấu trúc ghép.

7. Được sửa tổng cộng 10 bài viết xuyên suốt khoá học.

8. Thực hành 5 chiến lược mở rộng câu trả lời để hạn chế trường hợp "Bí ý" khi nói.

9. Trả lời trôi chảy 15 chủ đề phổ biến trong Speaking Part 1 và 2.

10. Biết cách hạn chế 18 lỗi sai thường gặp khi nói.

 

icon

100% giáo viên IELTS The tutors

8.0 IELTS trở lên