16 Topics IELTS Writing Task 2 Examples Band 8.0+ And Explanation (TỔNG HỢP 16 ĐỀ THI THẬT)

icon

16 Topics IELTS Writing Task 2 Examples Band 8.0+ And Explanation (TỔNG HỢP 16 ĐỀ THI THẬT)

Khám Phá Bí Quyết Của Bài Luận Band 8.0+ qua 16 đề Writing thi thật 

1. Tổng hợp 16 đề writing task 2 IELTS thi thật.
2. Dự đoán Writing 2024 sẽ ra lại những đề này.
3. Bài mẫu chi tiết có hướng dẫn từng bước giúp bạn có thêm ý tưởng và từ vựng band 8.0

500.000₫ 499.000₫