Task 1 TỔNG HỢP CÁC CẤU TRÚC THÔNG DỤNG VÀ SAMPLE BAND 9.0

icon

Task 1 TỔNG HỢP CÁC CẤU TRÚC THÔNG DỤNG VÀ SAMPLE BAND 9.0

Cẩm nang các cấu trúc task 1 cần thiết nhất cho tất cả dạng đề IELTS writing, và bài mẫu band 9.0

1. Những cấu trúc từ cơ bản đến nâng cao phù hợp cho những bạn band 5.0 lên band 8.0
2. Bài mẫu ứng dụng các cấu trúc band 9.0 giúp bạn nắm vững cách áp dụng vào bài.
3. Ngoài cung cấp cấu trúc, từ vựng, các bài mẫu band 9.0 còn hướng dẫn bạn cách phân tích, gom nhóm thông tin và cách paraphrase keyword trong bài.

150.000₫ 100.000₫