Reading key and explanations Cambridge 7-16 (10 quyển hướng dẫn giải reading cam 7 đến 16)

icon

Reading key and explanations Cambridge 7-16 (10 quyển hướng dẫn giải reading cam 7 đến 16)

Bộ đề luyện thi IELTS Cambridge trứ danh từ 7-16 là tài liệu không thể thiếu cho bất kì ai thi IELTS. Vì thế, IELTS THE TUTORS biên soạn bộ sách hướng dẫn giải Reading nhằm giúp các bạn ôn luyện kỹ năng đọc hiểu thật tốt.

1. Bộ tài iệu đã giúp hàng trăm học viên IELTS THE TUTORS đạt band 7.0, 8.0 kỹ năng Reading.
2. Sách cung cấp hướng dẫn từng bước làm bài đọc hiệu quả, logic và giải thích ý nghĩa của đáp án.
3. Thông qua hướng dẫn của sách, các bạn sẽ học được tư duy làm bài Reading theo logic người ra đề và học được những từ vựng thường gặp nhất trong đề thi.

1.000.000₫ 999.000₫