6 ESSENTIAL TIPS AND EXERCISES FOR IELTS READING BAND 8.0+

icon

6 ESSENTIAL TIPS AND EXERCISES FOR IELTS READING BAND 8.0+

Được biên soạn bởi đội ngũ giáo viên 8.0+ (Reading 9.0) của Ielts The Tutors, trung tâm xin được ra mắt cuốn sách giúp các học viên “full band” phần Reading trong bài thi Ielts. Vậy cuốn bí kíp The Tutors Reading có gì ?

  •  Khái quát các dạng đề thi Reading mới nhất
  •  Tips riêng dành cho mọi dạng bài
  •  Vô số đề thi THẬT để luyện tập nâng cao band điểm

Muốn biết phải hỏi, muốn 9.0 Reading còn không mau áp dụng 6 Essential Tips thôi nào!!!

150.000₫ 100.000₫