Giáo trình PRIME

icon

Giáo trình PRIME

Nội dung sách:

Vocab/Grammar: Học và thực hành sử dụng nhuần nhuyễn từ vựng A1-A2 của 8 chủ đề phổ biến nhất trong IELTS (Family, Friends, Sports, Holidays, Health, Hobbies, Transports...). Áp dụng được các cấu trúc cơ bản, thì hiện tại và quá khứ, động từ khiếm khuyết vào câu nói

Listening/Reading: Kiến thức Grammar và Vocab trong khoá Prime sẽ thuần thục thông qua tiếp cận bước đầu phương pháp xử lý các dạng bài nền tảng của IELTS: Điền từ, Đọc/Nghe để trích xuất các thông tin phụ/chính, True/False/Not Given, trắc nghiệm...

Speaking/Pronunciation: Thực hành phản xạ và nói tự tin với các chủ điểm giao tiếp thường gặp nhất hằng ngày và trong môi trường học thuật. Ngoài ra, học viên biết cách phát âm nguyên âm, phụ âm, trọng âm, âm đuôi và nối âm.

Đối tượng: Khoá học dành cho các bạn mất gốc, không có kiến thức cơ bản về Tiếng Anh hoặc có trình độ Tiếng Anh thấp. Ngoài ra, nếu bạn muốn cải thiện Tiếng Anh Giao tiếp tương đương trình độ A1 hay khả năng phát âm còn kém thì Prime chính là khoá học phù hợp dành cho bạn.

890.000₫ 499.000₫