Speaking forecast quý 2 / 2022 (bộ đề dự đoán kỹ năng speaking)

icon

Speaking forecast quý 2 / 2022 (bộ đề dự đoán kỹ năng speaking)

bộ tài liệu tổng hợp những chủ đề part 1, part 2, part 3 sẽ ra thi ở quý 2 (tháng 5-8) của kỹ năng Speaking IELTS

1. Những chủ đề chắc chắn sẽ ra và lặp lại cao ở kỳ thi thật.
2. Các đề được gom nhóm, gộp lại 1 cách logic giúp bạn học hiệu quả và có chiến lược, không lan man.
3. Bài mẫu được biên soạn bởi giáo viên 8.0 cho từng câu hỏi kèm theo giải thích từ vựng để bạn áp dụng vào bài nói của mình 1 cách tự nhiên, lưu loát.

700.000₫ 399.000₫